منوی محصولات

اهمیت-رطوبت-نسبی-و-دما-در-نساجی

اهمیت رطوبت نسبی و دما در نساجی

شرایط جوی ؛ دما و رطوبت ، نقش بسیار مهم در روند تولید الیاف نساجی و پارچه دارد . خواص مانند ابعاد ، وزن، مقاومت کششی ، بهبود الاستیک ، مقاومت الکتریکی ، سفتی و غیره تمام الیاف نساجی اعم از طبیعی یا مصنوعی توسط رطوبت تحت تاثیر قرار می گیرد .

شرایط جوی ؛ دما و رطوبت ، نقش بسیار مهم در روند تولید الیاف نساجی و پارچه دارد . خواص مانند ابعاد ، وزن، مقاومت کششی ، بهبود الاستیک ، مقاومت الکتریکی ، سفتی و غیره تمام الیاف نساجی اعم از طبیعی یا مصنوعی توسط رطوبت تحت تاثیر قرار می گیرد .

بسیاری از خواص مواد نساجی با رطوبت  ، (که به نوبه خود توسط رطوبت نسبی محیط و دما تحت تاثیر قرار دارد)  ، بطور قابل توجهی تغییر می کند . اگر مواد نساجی خشک در یک اتاق با  شرایط محیطی دلخواه قرار داده شده ، رطوبت را جذب و در طول زمان ، به  تعادل می رسد  .

برخی از خواص فیزیکی از مواد نساجی است که توسط رطوبت نسبی تحت تاثیر قرار زیر آورده شده است :

استحکام  پنبه زمانی که رطوبت نسبی افزایش می یابد ، بالا می رود.

استحکام ویسکوز زمانی که رطوبت نسبی افزایش می یابد ، پایین می رود.

در سالن ریسندگی بیشترین گرد و غبار پنبه درمراحل حلاجی و شانه زنی پنبه در هوای محیط کار پراکنده می شود که می تواند منجر به بیماریهای ریوی ازجمله بیسینوزیس شود.

به منظور جمع آوری پرزهای الیاف موجود درفضا وایجادشرایط استاندارد ریسندگی دمای محیط ئر حدود اعداد جدول بالا باشد . 

 

سیستم رطوبت زنی :

سیستم های رطوبت زنی بدون سرمایش برای حفظ رطوبت نسبی بدون مشکل زیادی کمک می کند. آنها را می توان به طور کلی به صورت واحد و یا ایستگاه مرکزی طبقه بندی کرد. سیستم  ایستگاه مرکزی سامانه ی است به طور گسترده در صنعت نساجی مورد استفاده است . اجزا مولفه اصلی سیستم عبارتند از:

1 . دستگاه به حرکتا در آوردن هوا ، فن

2 . دستگاه های شستشو و اختلاط هوا ، ایر واشر

دستگاه جابجایی هوا همیشه به دو نیمه  تقسیم می شوند  . فن  بازگشت وفن رفت هوا .

فن بازگشت هوا  هوا را به ایستگاه تهویه جایی که ممکن است دوباره سرکوله و یا اگزوز شود، می رساند .

فن تامین ، هوا را از ایستگاه تهویه به سالن ، پمپ می کند .

ایرواشر  وسیله ای برای اختلاط آب و هوا است. تماس نزدیک بین این دو عنصر در بهترین حالت توسط عبور هوا از یک محفظه اسپری که در آن آب اتمیزه می شود به دست می آید .

اهمیت رطوبت نسبی و دما در نساجی

اهمیت رطوبت نسبی و دما در نساجی

شرایط جوی ؛ دما و رطوبت ، نقش بسیار مهم در روند تولید الیاف نساجی و پارچه دارد . خواص مانند ابعاد ، وزن، مقاومت کششی ، بهبود الاستیک ، مقاومت الکتریکی ، سفتی و غیره تمام الیاف نساجی اعم از طبیعی یا مصنوعی تو...

توصیه هایی جهت افزایش عمر مبدل بخار و راندمان حرارتی آن

فیلتر فلزی آلومینیومی قابل شستشو و پرز گیر استفاده شود.تله بخار نصب شود . به شیب بندی لوله های حامل بخار توجه شود و .......

نرخ خشک کردن

انقباض قطعه به هنگام خشک شدن را اندازه گیری کرده و پایان زمان خشک شدن را مشخص می نماید....

عامل رطوبت در خشک شدن

در منحنی حرارتی(در هر خشک کن) نقطه اتصال منحنی رطوبت و گرما زمان پایان انقباض می باشد....

نقش فشار در خشک شدن محصولات

منظور از فشار ، میزان تراکم ذرات هوای گرم در کانال اصلی هوای گرم می باشد که سبب افزایش و یا کاهش سرعت خشک شدن محصولات می گردد. ...

نقش گرما در خشک شدن محصولات

افزایش گرما بستگی به تنظیمات (دمپرها) و میزان گرمای کانال اصلی خشک کن نیز دارد.میزان گرما را با کمک ترمومتر و یا دماسنج می توان کنترل کرد....

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 - قانون مجازات اسلامی – تعزیرات سال 1375 و ......

ایمنی در کارگاه های نساجی ( گروه بهداشت و ایمنی کار استان قزوین)

دربعضی از نقاط مانندکناره های اتصالهای الکتریکی و سیستمهای روشنائی وبرق جمع شوند وبراثر ایجادجرقه باعث آتش سوزی شوندلذا لازم است این نقاط مرتبا تمیز شوندوسالنها مجهز به وسایل اطفاءحریق باشند......

صفحه از