منوی محصولات

توصیه-هایی-جهت-افزایش-عمر-مبدل-بخار-و-راندمان-حرارتی-آن

توصیه هایی جهت افزایش عمر مبدل بخار و راندمان حرارتی آن

فیلتر فلزی آلومینیومی قابل شستشو و پرز گیر استفاده شود.تله بخار نصب شود . به شیب بندی لوله های حامل بخار توجه شود و ....

           -جهت افزایش عمر کویل بخار در محیط خشک کن موکت ، اگر هوا آغشته به پرز و الیاف           موکت است ، پیشنهاد می شود از باکس خشک کن هواگردان ؛ مجهز به فیلتر فلزی آلومینیومی قابل  شستشو و پرز گیر می باشد ، استفاده شود .
       - شیب بندی لوله های حامل بخار به سمت موتور خانه ، نقش مهمی در کاهش جمع شدن       کندانس داخل مبدل حرارتی و جلوگیری از خوردگی دارد، ورود آب تقطیر شده به مبدل باعث کاهش     ظرفیت حرارتی آن خواهد شد  .

      -اجرای خط کندانس بایستی حداقل 30cm  پایین تر از خروجی مبدل انجام شود ، رعایت این    فاصله از انباشت آب کندانس در لوله و همچنین شیر سرویس و تله بخار در این مسیر  جلوگیری نموده و لذا عمر قطعات را افزایش می دهد.

       - نصب تله بخار در سایز و اندازه مناسب با ظرفیت مبدل موجب بهبود ظرفیت آن خواهد شد ،       - عدم تناسب اندازه تله بخار با ظرفیت  مبدل موجب انباشت آب کندانس یا خروج بخار ازآن در مسیر آب کندانس خواهد شد .

        -نصب صافی در مسیر آب کندانس از ورود ذرات به به مسیر لوله کشی جلوگیری نموده و امکان تخلیه از این طریق را میسر می سازد

       -نصب یک لوله به قطر 3/4"  در مسیر آب کندانس امکان تخلیه هوای حبس شده را فراهم می آوردعایق بندی مناسب لوله ها مخصوصا در فضای باز

       -به هنگام نصب مبدل بخار توجه شود وزن سیستم لوله کشی توسط بستهای مناسب بطور مستقل ساپورت شوند و وزن آنها به مبدل وارد نشود .

 

توصیه هایی جهت افزایش عمر مبدل بخار و راندمان حرارتی آن

اهمیت رطوبت نسبی و دما در نساجی

شرایط جوی ؛ دما و رطوبت ، نقش بسیار مهم در روند تولید الیاف نساجی و پارچه دارد . خواص مانند ابعاد ، وزن، مقاومت کششی ، بهبود الاستیک ، مقاومت الکتریکی ، سفتی و غیره تمام الیاف نساجی اعم از طبیعی یا مصنوعی تو...

توصیه هایی جهت افزایش عمر مبدل بخار و راندمان حرارتی آن

فیلتر فلزی آلومینیومی قابل شستشو و پرز گیر استفاده شود.تله بخار نصب شود . به شیب بندی لوله های حامل بخار توجه شود و .......

نرخ خشک کردن

انقباض قطعه به هنگام خشک شدن را اندازه گیری کرده و پایان زمان خشک شدن را مشخص می نماید....

عامل رطوبت در خشک شدن

در منحنی حرارتی(در هر خشک کن) نقطه اتصال منحنی رطوبت و گرما زمان پایان انقباض می باشد....

نقش فشار در خشک شدن محصولات

منظور از فشار ، میزان تراکم ذرات هوای گرم در کانال اصلی هوای گرم می باشد که سبب افزایش و یا کاهش سرعت خشک شدن محصولات می گردد. ...

نقش گرما در خشک شدن محصولات

افزایش گرما بستگی به تنظیمات (دمپرها) و میزان گرمای کانال اصلی خشک کن نیز دارد.میزان گرما را با کمک ترمومتر و یا دماسنج می توان کنترل کرد....

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 - قانون مجازات اسلامی – تعزیرات سال 1375 و ......

ایمنی در کارگاه های نساجی ( گروه بهداشت و ایمنی کار استان قزوین)

دربعضی از نقاط مانندکناره های اتصالهای الکتریکی و سیستمهای روشنائی وبرق جمع شوند وبراثر ایجادجرقه باعث آتش سوزی شوندلذا لازم است این نقاط مرتبا تمیز شوندوسالنها مجهز به وسایل اطفاءحریق باشند......

صفحه از