منوی محصولات

بگ-فیلتر-جت-پالس-بگ-فیلتر
#
مدل
عنوان
تصویر
202046

جت پالس ایر بگ فیلتر - JET PULSE DUST COLLECTOR PLANTS

202045

دستگاه غبار گیر (غبار روب مرکزی، غبار گیر صنعتی، بگ فیلتر)

202044

فیلتراسیون نساجی - فیلتر روتاری

صفحه 1 از 1